Monday, June 21, 2010

Candy's Corner


Those that know me well know that I have an affinity for lovely decor. I am an interior designer wannabe. Not to mention, I love to shop! Unfortunately a web designer's salary doesn't allow for much shopping and neither does having a small house. So luckily my friends and family have given me free reign to do their decor shopping for them!

One of my favorite places to go and soak it all in is at iKeating Furniture World, a locally owned furniture store featuring Ashley products. I find so many beautiful things there and I just want to tell people about them. Well, now I get to do just that! I will be sharing my 'sweet finds' with everyone and giving some ideas for decorating your space. My first article (heavily edited by our REAL writers) will be featured in this month's Furniture Focus email newsletter. So, if you want some tips and want to see some of the cool items that I find at iKeating,  subscribe to their email newsletter and look for Candy's Corner!

I'm so excited! RETAIL THERAPY FOR ALL! :-)

2 comments:

Anonymous said...

That is so cool. I can hardly wait to read about it.

VTazdecor said...

Để gia tăng vận may trong công việc, cách tốt nhất là chọn phong thủy bàn làm việc tốt và vị trí tốt để kê bàn làm việc, kê giường ngủ, chọn hướng ngồi khi làm những việc quan trọng… Vì nếu ngồi ở những vị trí và hướng tốt sẽ giúp gia tăng thời lượng đón nhận khí tốt từ vũ trụ và môi trường xung quanh. Nên chọn hướng bàn làm việc quan trọng. Theo phong thủy, mỗi người sẽ có một quái số riêng dựa vào năm sinh m lịch và giới tính, có thể tính được quái số của mỗi người. Có hai nhóm hướng là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch phù hợp tương ứng với người Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh. Cũng không kém phần quan trọng hơn là lựa chọn trang trí các vật dụng trên bàn làm việc như cây xanh để bàn nên có để giúp bạn làm việc thoải mái hơn. Cho nên khi bạn có nhu cầu lựa chọn văn phòng làm việc, setup hoàn thành thì nên quan tâm thêm các vấn đề về xem hướng bàn làm việc theo tuổi để giúp bạn gặp nhiều may mắn trong công việc và thành công hơn!